w zamieszaniu zahaczyły się [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 10 opinii.

w za­mie­sza­niu za­haczyły się nasze źrenice
ciała splotły w spon­ta­nicznym uścisku
język bez­wied­nie war­gi roz­chy­lił a dłonie
nie puściły zniewo­lonej jędrności
na­wet na chwilę

i ten piep­rzyk które­go tak nienawidzisz
a bez niego nie umiałbym wierzyć
w całą niep­rawdę o to­bie

myśl
zebrała 11 fiszek • 10 listopada 2018, 13:48

Nie przys­toi Niewias­tom pod­glądać smocze krocze. :P:D
Piep­rzyk znaj­du­je się tam, gdzie po­winien, czy­li... w piep­rzniczce. :D
Świętucha. :)) 

to Cię wzięło os­tatni Smoku
o prężnym kroku
he he 

gdzie ten piep­rzyk ? czy Ty przy­pad­kiem nie p... ?? 

Ela, raczej... szka­radzis­ta. :D

Mi­rek, dzięki, ale nie dos­trze­gam żad­ne­go wy­siada­nia. :)

Dob­rej no­cy. :)) 

Smok Ty jak za­suniesz, to fyr­fle wysiadają. 

Spry­ciarz Je­den "sza­radzis­ta"... :-))) 

Cris, dzięki za uśmiech. :))

Ela, jeszcze raz dziękuję. To miłe, ale widzisz, męska wrażli­wość jest cho­wana, bo wrażli­wość sa­ma w so­bie jest... ko­bietą. :) Ten ko­lega, które­go wczo­raj spot­kałaś, chciał Ci dać do zro­zumienia, że... nie może docze­kać się... la­ta. :)
Dob­rej noc­ki. :)) 

Poz­wolę się z Tobą nie zgodzić Arturze...

Jak byłam młodą dziew­czy­na, ko­lega po­wie­dział mi "wyglądasz w tej su­kien­ce jak wiosna"...
Czy­tając Twój tek­st, przy­pom­niało mi się tam­to zdarze­nie... bo doz­nałam po­dob­ne­go wrażenia.
Myślę, że męska wrażli­wość i de­likat­ność jest niedo­ceniana. Również przez sa­mych zain­te­reso­wanych.
:-))) 

:)) 

Ela, bar­dzo dziękuję. :)
Wiem, niepo­rad­ne to, jak cały ja... ;) 

O re­ty, Ar­turze, nie znam Ciebie takim...
Cieka­we, kto był inspiracją...

Na­miętne i ład­ne :-))) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

wczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Ściśniete gardło