Wy też kiedyś zrobiliście [...] – Cicha09

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cicha09 — zgromadziliśmy 0 opinii.

Wy też kiedyś zro­biliście coś, co wy­dawało się, że jest Wam pot­rzeb­ne bar­dziej niż wszys­tko inne?
Zro­biliście to,a po nie długim cza­sie oka­zało się,że to było Waszym naj­wiek­szym błędem? Inic­ja­tywą nie wartą swo­jej ceny,
a te­raz i prob­le­mem.mać!

myśl
zebrała 22 fiszki • 20 maja 2010, 22:41
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cicha09

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 14:12fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pewna jew­riej­ka pod Sztok­chol­mem Wy­pełniła [...]

dzisiaj, 14:03carolyna sko­men­to­wał tek­st NIż

dzisiaj, 14:02carolyna sko­men­to­wał tek­st jesteś je­dyna w moim rodza­ju zbyt [...]

dzisiaj, 14:01carolyna do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 13:44carolyna sko­men­to­wał tek­st człowiek ma wolną [...]

dzisiaj, 11:45Przemysław_Kopciał do­dał no­wy tek­st Minął rok, gdy za­padł [...]

dzisiaj, 10:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st 30 czer­wca?

dzisiaj, 10:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st Listopad z ma­ciej­ki ut­ka­ny [...]

dzisiaj, 10:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 09:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]