wystarczy chcieć umrzeć i [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 14 opinii.

wys­tar­czy chcieć um­rzeć i już nicze­go w życiu nie mu­sisz

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 stycznia 2019, 21:12

Chęć śmier­ci jest tchórzostwem. 

Wy­daje Ci się, że jes­teś błędem. 

nie
wierzę w to
wierzę w to, że jes­tem człowiekiem, że świat is­tnieje, że bóg po pros­tu jest
nie wy­daje mi się
ja wierzę 

Tak Ci się tyl­ko wydaje. 

nie, ja jes­tem błędem 

Jes­teś w błędzie, ale poz­wolę Ci sa­memu z niego się gra­molić. :) 

gdy­byś ob­rał się z te­go za ko­go się masz, poczułbyś, że twą is­totę sta­nowi pustka 

W każdym jest cząstka mar­twa i cząstka wciąż żywa... w każdym żywym. 

(to też był żart) ja już daw­no martwy 

To był żart. :)
Nie przeszkadzaj so­bie, umieraj. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
C D E
Aktywność

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

wczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Ściśniete gardło