wystarczy chcieć umrzeć i [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 14 opinii.

wys­tar­czy chcieć um­rzeć i już nicze­go w życiu nie mu­sisz

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 stycznia 2019, 22:12

Wy­daje Ci się, że jes­teś błędem. 

nie
wierzę w to
wierzę w to, że jes­tem człowiekiem, że świat is­tnieje, że bóg po pros­tu jest
nie wy­daje mi się
ja wierzę 

Tak Ci się tyl­ko wydaje. 

nie, ja jes­tem błędem 

Jes­teś w błędzie, ale poz­wolę Ci sa­memu z niego się gra­molić. :) 

gdy­byś ob­rał się z te­go za ko­go się masz, poczułbyś, że twą is­totę sta­nowi pustka 

W każdym jest cząstka mar­twa i cząstka wciąż żywa... w każdym żywym. 

(to też był żart) ja już daw­no martwy 

To był żart. :)
Nie przeszkadzaj so­bie, umieraj. :) 

tak, jestem
śmierć jest is­totą życia 

danioł

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

wczoraj, 23:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]