wystarczy chcieć umrzeć i [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 14 opinii.

wys­tar­czy chcieć um­rzeć i już nicze­go w życiu nie mu­sisz

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 stycznia 2019, 22:12

Wy­daje Ci się, że jes­teś błędem. 

nie
wierzę w to
wierzę w to, że jes­tem człowiekiem, że świat is­tnieje, że bóg po pros­tu jest
nie wy­daje mi się
ja wierzę 

Tak Ci się tyl­ko wydaje. 

nie, ja jes­tem błędem 

Jes­teś w błędzie, ale poz­wolę Ci sa­memu z niego się gra­molić. :) 

gdy­byś ob­rał się z te­go za ko­go się masz, poczułbyś, że twą is­totę sta­nowi pustka 

W każdym jest cząstka mar­twa i cząstka wciąż żywa... w każdym żywym. 

(to też był żart) ja już daw­no martwy 

To był żart. :)
Nie przeszkadzaj so­bie, umieraj. :) 

tak, jestem
śmierć jest is­totą życia 

danioł

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 21:32Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:58Radziem do­dał no­wy tek­st Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii [...]

dzisiaj, 20:39Cropka do­dał no­wy tek­st Bogaty ma tyl­ko ty­le [...]

dzisiaj, 20:38Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 19:18LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie nie pieści z [...]

dzisiaj, 17:44truman do­dał no­wy tek­st stoją

dzisiaj, 17:39truman sko­men­to­wał tek­st łzy naszych ma­tek

dzisiaj, 16:02Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek wy­daje się [...]

dzisiaj, 15:34Moon G do­dał no­wy tek­st Nigdy Więcej