wystarczy chcieć umrzeć i [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 14 opinii.

wys­tar­czy chcieć um­rzeć i już nicze­go w życiu nie mu­sisz

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 stycznia 2019, 21:12

Chęć śmier­ci jest tchórzostwem. 

Wy­daje Ci się, że jes­teś błędem. 

nie
wierzę w to
wierzę w to, że jes­tem człowiekiem, że świat is­tnieje, że bóg po pros­tu jest
nie wy­daje mi się
ja wierzę 

Tak Ci się tyl­ko wydaje. 

nie, ja jes­tem błędem 

Jes­teś w błędzie, ale poz­wolę Ci sa­memu z niego się gra­molić. :) 

gdy­byś ob­rał się z te­go za ko­go się masz, poczułbyś, że twą is­totę sta­nowi pustka 

W każdym jest cząstka mar­twa i cząstka wciąż żywa... w każdym żywym. 

(to też był żart) ja już daw­no martwy 

To był żart. :)
Nie przeszkadzaj so­bie, umieraj. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 21:11Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 21:08Trzykropek sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:54yestem sko­men­to­wał tek­st Trudno jest rządzić dru­gimi, [...]

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 20:16Trzykropek do­dał no­wy tek­st Przestroga

dzisiaj, 19:28danioł sko­men­to­wał tek­st Im więcej da­jesz, tym [...]

dzisiaj, 19:21RozaR sko­men­to­wał tek­st TR vs PA 

dzisiaj, 18:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Na wy­sokim niebie wiel­ki [...]

dzisiaj, 18:26Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Myśliwski nierząd: dzi­kie strze­lanie [...]