18 lipca 2016 roku, godz. 23:39  3,1°C

"Wyob­raźnia rządzi światem" / Napoleon
"Wyob­raźnia jest sil­niej­sza od faktów" / Ein­stein
"Wyob­raźnia działa jak prze­wod­nik" / Brian Tra­cy

Myśląc o ludziach po­siadających pożąda­ne cechy, myślę o To­bie.
O wyob­rażeniu Ciebie.

Brian też twier­dzi, że jes­teś ideałem. Moim ideałem.

Thebestkasiaa Kasia
 27 lipca 2016 roku, godz. 2:13

Dlatego są ideały w wyobraźni...
Pozdrawiam serdecznie Emilia Szumiło :)

wdech wydech
 19 lipca 2016 roku, godz. 2:45

nie ma ideałów