Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom trzeba [...] – sprajtka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest sprajtka — zgromadziliśmy 7 opinii.

Wychodząc nap­rze­ciw ocze­kiwa­niom trze­ba uważać, aby nie była to autos­tra­da...

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 maja 2019, 11:35

A ja lu­bię ad­re­nalinę. :D
Miłego po­połud­nia. :)) 

Sar­kazm z przym­rużeniem oka, tak lubię;)))
Piot­rze niez­mier­nie mnie miło, ze tak myślisz;) 

Myślę, że Po­win­naś wy­dać swo­je myśli. Widzę jak ludzie prze­syłają je so­bie i czy­tają, i myślą nad ni­mi a do te­go coś odczuwają. 

gdy Cię czy­tam, to widzę wieloz­naczność i sar­kazm, bar­dzo so­bie ce­nię ta­ki li­terac­ki zestaw

duży plus 

Rac­ja, czym więcej z siebie da­jemy, tym co­raz większe oczekiwania...
dzięki dziew­czy­ny za wizytę 

Jest ja­kaś nieuza­sad­niona pra­widłowość w tym, że ot­rzy­mujący zaz­wyczaj chce więcej... 

fakt, można nie nadążyć 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

onejka

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]