14 września 2019 roku, godz. 10:10

W tłumie zawsze będziesz emigrantem, gdy wolność jest twą ojczyzną.

tallea asterja
 14 września 2019 roku, godz. 11:05

na pustyni tez jesteś emigrantem, szukającym oazy