W takie dni nawet [...] – Psyche91

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Psyche91 — zgromadziliśmy 5 opinii.

W ta­kie dni na­wet mo­je nies­trudzo­ne sto­py nie chcą mnie da­lej pro­wadzić. W ta­kie no­ce na­wet ze­gar się w so­bie co­fa.

myśl dnia z 14 września 2017 roku
zebrała 59 fiszek • 26 czerwca 2010, 11:04

dokład­nie 28 na 29 paździer­ni­ka

ja sie tak pro­wadzę, że też mi sto­py nie chcą 

urzekło mnie dru­gie zda­nie, ma­teriał na b. dob­ry aforyzm.

całość czy­tałam wcześniej... , są tek­sty, które kocha się od pier­wsze­go wej­rze­nia, to jest właśnie ta­ki tek­st, a później niez­darnie coś się o tekście pisze. Tak to już z miłością jest... 

++ 

Ładne.. 

hmm...też tak nieraz mam... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

wczoraj, 23:58Inezka do­dał no­wy tek­st Teraz nie ma ta­kich [...]

wczoraj, 23:41Naja sko­men­to­wał tek­st *

wczoraj, 23:29PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st To zi­ma spra­wiła, że [...]

wczoraj, 23:23batram sko­men­to­wał tek­st *

wczoraj, 22:52M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:07róż li­la do­dał no­wy tek­st jutro

wczoraj, 22:04róż li­la do­dał no­wy tek­st *

wczoraj, 21:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Próżne ga­danie

wczoraj, 21:53Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Rap Beat

wczoraj, 21:34Smurf007 sko­men­to­wał tek­st „Życie Cieni”