wszystko czego szukasz, jest [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 5 opinii.

wszys­tko cze­go szu­kasz, jest tym co z ciebie zgu­biono

myśl • 12 stycznia 2019, 18:15

Ludzie słabej woli. 

Nie zgu­bione, lecz nieodnalezione. 

To su­biek­tywne, ale nie wyk­luczam, że tak to możesz czuć. 

poniekąd 

Jes­teśmy też jed­nym wiel­kim biurem rzeczy znalezionych... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
C D E
Aktywność

wczoraj, 23:17Aspers do­dał no­wy tek­st Nie na­leży ok­reślać życia [...]

wczoraj, 22:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:26Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:05yestem sko­men­to­wał tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.  

wczoraj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st Oprawić ob­raz w ra­my [...]