wszystko co robisz oddala [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 2 opinie.

wszys­tko co ro­bisz od­da­la cię od te­go kim jes­teś

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 lutego 2019, 21:05

nic­niero­bienie nie zaw­sze wy­nika z lenistwa 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

danioł

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 20:58Radziem do­dał no­wy tek­st Złota godzi­na w fo­tog­ra­fii [...]

dzisiaj, 20:39Cropka do­dał no­wy tek­st Bogaty ma tyl­ko ty­le [...]

dzisiaj, 20:38Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 19:18LiaMort do­dał no­wy tek­st Życie nie pieści z [...]

dzisiaj, 17:44truman do­dał no­wy tek­st stoją

dzisiaj, 17:39truman sko­men­to­wał tek­st łzy naszych ma­tek

dzisiaj, 16:02Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek wy­daje się [...]

dzisiaj, 15:34Moon G do­dał no­wy tek­st Nigdy Więcej

dzisiaj, 15:17marcin kas­per do­dał no­wy tek­st > człowiek to często [...]

dzisiaj, 15:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary