Es van Guard Sławek
 25 stycznia 2023 roku, godz. 10:36

Bardzo ładnie uchwycona prawda. Gratki serdeczne.
🌷
Rzekłbym
w tym małym nawiasie,
w dwu literach
ten obraz się zawiera...