Wszyscy posiadamy grzechy. Najważniejszy [...] – Naja

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Naja — zgromadziliśmy 9 opinii.

Wszys­cy po­siada­my grzechy. Naj­ważniej­szy jed­nak jest nasz sto­sunek do nich.

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 września 2017, 10:40

Nieus­tająco nad tym pra­cuję :-))) 

idź córko i nie grzesz więcej
......ta­kimi tekstami. 

Dziękuję za Waszą obec­ność, słowa. Bar­dzo dla mnie ważne...

Poz­dra­wiam ser­decznie :-))) 

Refleksyjnie...
:) 

A przez to sto­sunek do in­nych ludzi.
Da­jesz do myśle­nia, jak zawsze:)
Pozdrawiam:) 

Ład­nie zre­dago­wane, na myśl dnia, tak ku przy­pom­nieniu for all:) 

Tak to praw­da, ale nie wszys­cy wiedzą, że je mają, a najzdrow­szy sto­sunek to ten bez grzechu, poz­dra­wiam Elu :) 

Jak większość... 

"otkryftrze" 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 17:58zofija sko­men­to­wał tek­st Czym różni się uczci­wość [...]

dzisiaj, 17:57zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st My, którzy jes­teśmy os­tatnią [...]

dzisiaj, 17:55zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Doceńmy

dzisiaj, 17:55zofija sko­men­to­wał tek­st Czym różni się uczci­wość [...]

dzisiaj, 17:53zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć

dzisiaj, 17:46zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Nie dla nas

dzisiaj, 17:44zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu

dzisiaj, 17:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dobra Noc

dzisiaj, 17:41zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Dobra Noc

dzisiaj, 17:40zofija do­dał no­wy tek­st Myśliwy, to ta­ki je­leń, [...]