Wszyscy posiadamy grzechy. Najważniejszy [...] – Naja

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Naja — zgromadziliśmy 9 opinii.

Wszys­cy po­siada­my grzechy. Naj­ważniej­szy jed­nak jest nasz sto­sunek do nich.

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 września 2017, 10:40

Nieus­tająco nad tym pra­cuję :-))) 

idź córko i nie grzesz więcej
......ta­kimi tekstami. 

Dziękuję za Waszą obec­ność, słowa. Bar­dzo dla mnie ważne...

Poz­dra­wiam ser­decznie :-))) 

Refleksyjnie...
:) 

A przez to sto­sunek do in­nych ludzi.
Da­jesz do myśle­nia, jak zawsze:)
Pozdrawiam:) 

Ład­nie zre­dago­wane, na myśl dnia, tak ku przy­pom­nieniu for all:) 

Tak to praw­da, ale nie wszys­cy wiedzą, że je mają, a najzdrow­szy sto­sunek to ten bez grzechu, poz­dra­wiam Elu :) 

Jak większość... 

"otkryftrze" 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 20:56zofija wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Historia i po­lity­ka chodzą [...]

dzisiaj, 20:45yestem sko­men­to­wał tek­st Trzy bil­bordy za Eb­bing(re­cenzja [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do pe­symis­ty

dzisiaj, 20:42Smurf007 sko­men­to­wał tek­st (...) bo jest mi [...]

dzisiaj, 20:38Vergil do­dał no­wy tek­st W drogę wpi­sane

dzisiaj, 20:37Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Do pe­symis­ty

dzisiaj, 20:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Kot, szkla­na ku­la i [...]

dzisiaj, 20:26zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:26zofija do­dał no­wy tek­st Spotkanie nad Wisłą Cóż z [...]