wszyscy mamy wrażenie decydowania [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 13 opinii.

wszys­cy ma­my wrażenie de­cydo­wania o włas­nym życiu lecz mało kto jest w sa­nie zde­cydo­wać o śmier­ci

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 sierpnia 2018, 19:49

trze­ba byc 100% czy tez wiecej swiado­mym pod­czas umiera­nia aby zde­cydo­wac o wlas­nej smier­ci
i nie pisze tu o szyb­kim sa­moboj­stwie, pop­rzez strze­lenie w leb, czy prze­daw­ko­wanie, itd.

sny mo­ga i sa pier­wszym kro­kiem do swiado­mego umierania 

bry :) 

dzien. 

Jest na to zbyt leniwy.
Dob­ra­noc Le­niu­chu. :)) 

leń ce­leb­ru­je czas 

Za­bijać czas mu­si tyl­ko leń bez wyob­raźni, które­mu życie się nudzi, który nie pot­ra­fi nicze­go in­ne­go zro­bić z cza­sem, który dostał. 

kaz­dy glu­pi ma od­wa­ge wsta­wac ra­no. za­bijac czas. 

Codzien­nie mam od­wagę wstać i wal­czyć z ludzką głupotą.
Może kiedyś osłabnę, może zacznę trząść doopą, ale jeszcze nie jutro. 

mial­bys odwage? 

Jest ak­tem ucie­czki, od życia, od kłopotów, od bólu, od nałogu, od wsty­du, od po­rażki... to nie akt od­wa­gi, tyl­ko pa­niczny, pa­raliżujący strach przed życiem. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 11:52onejka sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

dzisiaj, 11:50onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 11:45szpiek sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:24zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­da­lamy się od [...]

dzisiaj, 11:20filutka do­dał no­wy tek­st Romans. Krótkot­rwałe użycie?

dzisiaj, 11:08zofija sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:07zofija do­dał no­wy tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 10:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 09:19RozaR do­dał no­wy tek­st Sztuka współczes­na