Wszyscy ludzie rodzą się [...] – IKON

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest IKON — zgromadziliśmy 6 opinii.

Wszys­cy ludzie rodzą się równi, ale jed­ni są tyl­ko go­jami.

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 lutego 2018, 22:19

a co to goj? 

Kontynuuj... 

Czy ktoś z ko­men­tujących roz­ma­wiał kiedy­kol­wiek z wyz­nawcą Ju­daiz­mu ? 

Zgadzam się, na­wet żyd żydo­wi nierówny...
Wi­dać to naj­le­piej na zagładzie żydów - ame­rykańscy żydzi pal­cem nie kiwnęli, by ra­tować swoich bra­ci...
Mo­ja " myśl " i tak jest wiel­kim kom­ple­men­tem, nadałem [...] — czytaj całość

Na­wet żyd żydo­wi nierówny.
Smut­ne, ale prawdziwe. 

„Na­wet jeśli pod tą inic­ja­tywą pod­pisze się 40 mi­lionów osób, ek­shu­mac­ja w Jed­wabnem nie odbędzie się. " 
Jon­ny Daniels

Odtwórz  

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

IKON

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 00:15Raspberry do­dał no­wy tek­st Są chwi­le gdy by­cie [...]

wczoraj, 23:50MyArczi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:24Logos sko­men­to­wał tek­st Grzech to psycho­za, a [...]

wczoraj, 23:22yestem sko­men­to­wał tek­st czarna i gorzka sa­mot­ność [...]

wczoraj, 22:43szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:28Smurf007 do­dał no­wy tek­st gasnę z nadzieją że roz­palę [...]

wczoraj, 22:23Logos do­dał no­wy tek­st Na chwilę obecną nie [...]

wczoraj, 22:10onejka sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

wczoraj, 22:00onejka sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

wczoraj, 21:45Logos do­dał no­wy tek­st Oczami to człowiek wszys­tko [...]