Victoria Angel
 21 września 2022 roku, godz. 19:26

To jest niestety prawda.