Wszechświat to idea umysłu – Sierjoża

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Sierjoża — zgromadziliśmy 3 opinie.

Wszechświat to idea umysłu

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 czerwca 2019, 00:25

...je­go ele­men­tarna cząstka 

Wszechświat to ty. 

Nie wiem, nie byłem. Opiera­my naszą wiedzę na in­nych, a prze­cież gwiaz­dy codzien­nie może ktoś nad na­mi ma­lować,może to na­wet piękniej­sze jest niż po­mysł, że są one planetami. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

fyrfle

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 10:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:33marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]

dzisiaj, 10:18ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 10:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:11ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 09:53marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]