Współczesne posiadanie: Wszystko mamy...w dupie... *ewentualnie... [...] – sprajtka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest sprajtka — zgromadziliśmy 22 opinie.

Współczes­ne posiadanie:
Wszys­tko ma­my...w dupie...

*ewen­tual­nie... no­sie... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 21 lipca 2012, 13:48

ha ha...ja na noc do pra­cy...też już słabo u mnie na łączach:) 

Wy.raz po­ta.jem.nie z.Ja.da. literki;) 

kto na.duży.wał R ten te.raz sęp.leni;) 

racj.onal­ne przesłanki...;) 

...wiaDOMo. 

Gdzieś, lecz nie wiado­mo gdzie...;) 

Ja mam to gdzieś. 

Jes­teśmy szczęśli­wymi posiadaczami;) 

op­rysk.li­ve te nasze poga.duszki;) 

pycha...już szamałam:) 

sprajtka

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 23:37CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:27Quanti18 do­dał no­wy tek­st na pa­rabo­lach życia, nie ma [...]

wczoraj, 22:04Strange one sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

wczoraj, 20:43Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:13PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:11Spruta sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:10Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:01PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Serce to pes­tka wyob­raźni

wczoraj, 20:00PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y