21 kwietnia 2016 roku, godz. 00:13  6,3°C

Wspaniały czas...gdy się Żyje !!!

fyrfle Mirek
 21 kwietnia 2016 roku, godz. 12:04

No!!!!:):):)