W samotności każdy szmer [...] – Seneka 18

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Seneka 18 — zgromadziliśmy 24 opinie.

W sa­mot­ności każdy szmer niesie nadzieję,że być może tym ra­zem ktoś za­puka do naszych drzwi.

myśl
zebrała 192 fiszki • 25 kwietnia 2010, 07:36

Smut­ne, ale prawdziwe. 

och znam i pa­miętam ta­kie cza­sy, aż za dobrze... 

Puk, puk, pu­kam tra­fiony @@@ :) 

ech ... szko­da słów ... :( 

Gorzej jak nikt nie puka...
Świet­na myśl. 

... te­mat przy którym morze "Bałty­ku" to za mało... 

To chy­ba Grze­siu naj­gor­sza for­ma sa­mot­ności...ni­by ktoś jest a tak nap­rawdę ni­kogo nie ma...Naj­częściej jeszcze ta­ka sa­mot­ność jest połączo­na z gniewem,niejed­nokrot­nie z nienawiścią...
Te­mat ocean... 

... ochhh... dużo by opo­wiadać... wiem co to sa­mot­ność w związku... i sa­mot­ność w rodzi­nie, zwłaszcza w jej rodzinie... 

Wiem co to znaczy,i dum­na jes­tem z siebie że za­wal­czyłam by to zmienić,dzi­siaj mam już to za sobą..:) 

Masz rację,zresztą jak zaz­wyczaj.Tak,naj­gor­szą jest ta we dwoje. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eveline2

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 15:02piórem2 sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

dzisiaj, 13:35Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Ta bez­silność, która karze [...]

dzisiaj, 13:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

dzisiaj, 13:31.Rodia sko­men­to­wał tek­st mąż zaufa­nia

dzisiaj, 13:30.Rodia sko­men­to­wał tek­st Obietnica

dzisiaj, 13:27carolyna sko­men­to­wał tek­st Obietnica

dzisiaj, 13:26carolyna sko­men­to­wał tek­st Wojna

dzisiaj, 12:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st życie jak w ka­lej­dosko­pie

dzisiaj, 10:53piórem2 sko­men­to­wał tek­st Co można porównać do [...]

dzisiaj, 10:45$$ ma­ny wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2