28 września 2019 roku, godz. 13:33  24,9°C

Wracającym do siebie, życzmy szerokiej drogi. Wychodzącym z siebie, szerokich horyzontów.

tallea asterja
 28 września 2019 roku, godz. 14:02

stojący w miejscu mają już swoją szerokość
geograficzną :)

Yokho Agata
 28 września 2019 roku, godz. 13:36

A stojący nie mają życzeń. :)