Wolę żyć ze świadomością, [...] – Spinka957

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Spinka957 — zgromadziliśmy 3 opinie.

Wolę żyć ze świado­mością, że jes­teś z nią, a nie ze mną, niż miało by Cię nie być wca­le . 

myśl
zebrała 50 fiszek • 25 września 2010, 16:27

Dziękuję, two­ja wy­powiedz wiele dla mnie znaczy ;) 

tak. pos­ta­wa god­na po­zaz­droszcze­nia, aczkol­wiek z myślą się nie mogę utożsa­mić. Jeśli nap­rawdę się kocha, to fakt, że ta oso­ba jest z inną bo­li naj­bar­dziej. Po­mijając już fakt, że jes­teśmy trochę egois­ta­mi. Pos­ta­wa którą pre­zen­tu­jesz wy­maga wiel­kiego doświad­cze­nia życiowe­go i doj­rzałości : )

Poz­dra­wiam ! :) 

Szlachet­na postawa;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

rafsko90

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 16:58whiterose sko­men­to­wał tek­st W głowie pot­ra­fię urządzić [...]

dzisiaj, 16:00Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Nie, spa­dałem z to­nu, Spa­dałem [...]

dzisiaj, 16:00Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Nie, spa­dałem z to­nu, Spa­dałem [...]

dzisiaj, 12:44szary*nikt do­dał no­wy tek­st Na Twój roz­kaz czas [...]

dzisiaj, 12:22Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Paryska Wios­na

dzisiaj, 12:14fyrfle do­dał no­wy tek­st Paryska Wios­na

dzisiaj, 11:54bystry.76 sko­men­to­wał tek­st brak nam wy­razu ko­niec i [...]

dzisiaj, 09:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Fałszem praw­dy nie zmienisz.  

dzisiaj, 07:51jesienna mgła do­dał no­wy tek­st nowe wciele­nie