fyrfle Mirek
 14 października 2020 roku, godz. 15:32

Wołaj, ale nich to będzie modlitwa, inaczej to niemy krzyk.