W obliczu miłości i [...] – Seneka 18

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Seneka 18 — zgromadziliśmy 14 opinii.

W ob­liczu miłości i śmier­ci na­wet ser­ce z ka­mienia sta­je się miękkie jak gąbka.

myśl dnia z 14 października 2012 roku
zebrała 214 fiszek • 29 kwietnia 2010, 06:23

To prawda... 

A są ta­kie ser­ca nie wzruszo­ne, które nie drgną ani miłością ani śmier­cią poruszone.:( 

Głębo­ka myśl :) ta­kie lu­bie najbardziej.
Pozdrawiam 

To praw­da Ge­rar­dzie,w ta­kich sy­tuac­jach myśli się tyl­ko sercem.
Poz­dra­wiam Cię serdecznie:) 

Wspa­niała myśl. Nie umiemy naszych serc, choćby już daw­no obojętnych i zat­war­działych ob­ro­nić przed miłością i przed śmiercią. 

Całko­wicie zgadzam się z tą myślą :)

Prze­piękna :) 

nies­te­ty mięknie nieko­nie­cznie z tchórzos­twa raczej z żalu za tym co po­zos­ta­wiamy. (+) 

Nie wiem?Te­go nikt nie wie...Nie in­te­resują mnie te­go ty­pu ludzie,nie są god­ni moich roz­ważań,bo to byłaby dla mnie stra­ta cza­su...Jed­nak wiem z różnych źródeł,że człowiek w ob­liczu śmier­ci ro­bi się po­tul­ny jak [...] — czytaj całość

bo miłość przez­wy­cięża wszystko.
two­je myśli z pew­nością mogą byc wspa­niałymi wskazówka­mi życia. 

głębo­ka myśl, ta­kie sce­nariu­sze pisze sa­mo życie (+) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

miriam491

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 04:06Michaelowa sko­men­to­wał tek­st * Dwadzieścia Już Lat [...]

dzisiaj, 00:05cyt.adela do­dał no­wy tek­st Przynajmniej je­den

wczoraj, 23:22Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:20Naja wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 23:18Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:39yestem sko­men­to­wał tek­st Bezradną dłonią, let­nim muśnięciem wiat­ru. Cicho [...]

wczoraj, 22:33yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:36Papużka sko­men­to­wał tek­st księżycowy sen

wczoraj, 21:26yestem sko­men­to­wał tek­st myśl o trud­nym ty­tule

wczoraj, 21:25Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2