W najpiekniejszym wspomnieniu tli [...] – Cambel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cambel — zgromadziliśmy 7 opinii.

W naj­piek­niej­szym wspom­nieniu tli się roz­pacz.

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 października 2018, 18:30

Są uśmie­chem, zgadzam się. Piek­nym uśmie­chem. Jes­teśmy szczęścia­rza­mi za te piek­ne wspomnienia. 

Wspom­nienia są pa­raliżujące, ale są i uśmie­chem, ty­le wiem, roz­paczą raczej pielęgno­wanie po­pełnionych błędów. 

Sa­ma mu­sisz so­bie obiecać. :)) 

obiecaj 

Jeszcze mnóstwo piękne­go cza­su przed Tobą. :)) 

Bo ten piękny czas już nig­dy nie wróći, a mógłby.

:) :( 

Dlacze­go? :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 11:52onejka sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

dzisiaj, 11:50onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 11:45szpiek sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:24zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­da­lamy się od [...]

dzisiaj, 11:20filutka do­dał no­wy tek­st Romans. Krótkot­rwałe użycie?

dzisiaj, 11:08zofija sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:07zofija do­dał no­wy tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 10:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 09:19RozaR do­dał no­wy tek­st Sztuka współczes­na