W najpiekniejszym wspomnieniu tli [...] – Cambel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cambel — zgromadziliśmy 7 opinii.

W naj­piek­niej­szym wspom­nieniu tli się roz­pacz.

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 października 2018, 18:30

Są uśmie­chem, zgadzam się. Piek­nym uśmie­chem. Jes­teśmy szczęścia­rza­mi za te piek­ne wspomnienia. 

Wspom­nienia są pa­raliżujące, ale są i uśmie­chem, ty­le wiem, roz­paczą raczej pielęgno­wanie po­pełnionych błędów. 

Sa­ma mu­sisz so­bie obiecać. :)) 

obiecaj 

Jeszcze mnóstwo piękne­go cza­su przed Tobą. :)) 

Bo ten piękny czas już nig­dy nie wróći, a mógłby.

:) :( 

Dlacze­go? :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 06:31Sunbeam do­dał no­wy tek­st Tak

dzisiaj, 06:22Abe cadło sko­men­to­wał tek­st Czujne i go­towe do [...]

dzisiaj, 06:21Sunbeam do­dał no­wy tek­st Czasem war­to spoj­rzeć na [...]

wczoraj, 22:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dla idei to na­wet [...]

wczoraj, 22:03Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st W niedom­kniętej fra­mudze ok­na Sta­roświat [...]

wczoraj, 21:56Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Poezja to umieć po­ruszyć [...]

wczoraj, 21:52ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

wczoraj, 21:39Quanti18 sko­men­to­wał tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]

wczoraj, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]

wczoraj, 21:35Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jesteś ko­lejną ce­giełką bu­dow­li [...]