W najpiekniejszym wspomnieniu tli [...] – Cambel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cambel — zgromadziliśmy 7 opinii.

W naj­piek­niej­szym wspom­nieniu tli się roz­pacz.

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 października 2018, 18:30

Są uśmie­chem, zgadzam się. Piek­nym uśmie­chem. Jes­teśmy szczęścia­rza­mi za te piek­ne wspomnienia. 

Wspom­nienia są pa­raliżujące, ale są i uśmie­chem, ty­le wiem, roz­paczą raczej pielęgno­wanie po­pełnionych błędów. 

Sa­ma mu­sisz so­bie obiecać. :)) 

obiecaj 

Jeszcze mnóstwo piękne­go cza­su przed Tobą. :)) 

Bo ten piękny czas już nig­dy nie wróći, a mógłby.

:) :( 

Dlacze­go? :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 16:26oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 14:49sprajtka do­dał no­wy tek­st Echo chodzi za mną

dzisiaj, 12:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 11:14bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 11:04bystry.76 do­dał no­wy tek­st zwijam cię naprędce jak sta­ry [...]

dzisiaj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 10:14yestem sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 10:13yestem sko­men­to­wał tek­st Można być pew­nym siebie, [...]

dzisiaj, 10:11yestem sko­men­to­wał tek­st Wrócić tu­taj po kil­ku [...]