Wku.... mnie pie......o Chopinie, [...] – M44G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest M44G — zgromadziliśmy 19 opinii.

Wku.... mnie pie......o Cho­pinie, ile to trze­ba ki­lometrów lub set­ki kroków zro­bić, al­bo brzuszków czy też pom­pek, aby był spa­lony je­den pączek.

Jest Tłus­ty Czwar­tek i po to jesz pączka, by mieć to w du....., a na­wet Te­go.


Odtwórz

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 lutego 2019, 15:20

I jak Ci było?
Chy­ba nie stanęły Ci w gardle? 

Dwa ma­lut­kie jak cy­cuszki twoje. 

Ma­rian ile pączkó żeś wra­ził do paszczy? 

Odtwórz  

paczki to niez­dro­we ścier­wo le­piej nie , kup ka­wałek białego tłus­te­go sera 

mg żre pączki i ma to w d.. do­piero sie za tydzień zrefletuje 

i tak nie czy­tam zjad­lam trzy paczki i chy­ba umrę z przejedzenia 

ta fakt tez mało jadam 

ja nie cier­pie pączkow i ma­riana co uwiel­bia paczki bo to pus­ta głupota, 

Twoj wiel­ki dzień.
Czy ub­rałeś plas­ti­kowe majty?
Na tę okoliczność? 

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 01:46yestem sko­men­to­wał tek­st W kwes­tii mniej­szości sek­sual­nych [...]

dzisiaj, 01:35yestem sko­men­to­wał tek­st pi...olę nie piję ucze­ni ame­rykańscy od­kry­li że [...]

dzisiaj, 01:31yestem sko­men­to­wał tek­st jest tak gorąco że chy­ba [...]

dzisiaj, 00:18Niusza do­dał no­wy tek­st Dzięki ba­daniom me­dycznym kwit­nie - [...]

dzisiaj, 00:15Niusza sko­men­to­wał tek­st szukając bo­ga w grzechu [...]

wczoraj, 23:57Niusza do­dał no­wy tek­st Kiedy w fer­worze py­tań [...]

wczoraj, 23:41Radziem sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 23:18PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Wyszedłbym z siebie, ale [...]

wczoraj, 23:04CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]