Więził mnie w niewoli [...] – Palulusia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Palulusia — zgromadziliśmy 2 opinie.

Więził mnie w niewo­li uczuć i sku­piając się na tym nie zauważył jak pętla pożąda­nia zaczęła się za­cis­kać na je­go szyi... Gdy tyl­ko zaczął się du­sić uciekłam bez skru­pułów, zos­ta­wiając go na pewną śmierć...

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 września 2013, 11:38

Można umierać na wiele różnych sposobów... 

Kon­trakt z życiem gwa­ran­tu­je nam pewną śmierć... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 21:34Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Może to, co w [...]

dzisiaj, 21:23Przegrany Zwy­cięzca sko­men­to­wał tek­st .samotność ot­wiera drzwi do [...]

dzisiaj, 20:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Logicznym jest, że pra­cuje­my [...]

dzisiaj, 20:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

dzisiaj, 20:13fyrfle do­dał no­wy tek­st Próbując nie gar­dzić

dzisiaj, 20:08finezja do­dał no­wy tek­st Czasami życie toczy się [...]

dzisiaj, 19:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 19:01Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczarowanie drugą osobą jest [...]

dzisiaj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczy, które kochają, pat­rzą [...]