Wiem, czuje to … [...] – teoodoor

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest teoodoor — zgromadziliśmy 3 opinie.

Wiem, czu­je to … Gdzieś na końcu dro­gi, którą ob­rałem jest sens. Od­wa­ga i rozsądek wskażą mi właści­wy kieru­nek!

myśl
zebrała 24 fiszki • 14 listopada 2010, 13:23

Tak też można dro­gi ko­lego.Oso­biście też tak myślałem do ok. 28 ro­ku i mnie się nie udało.Możesz pru­bować jak chcesz.He he dużo by można pi­sać sa­mo życie. 

Po co pra­cowac ;p zna­leść bo­gatą żonę hehe 

Su­per jeszcze bym do­dał do kom­ple­tu ciężką pra­ce ;-) Pozdrawiam 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 16:39karciawiersze do­dał no­wy tek­st Jak miałabym udo­wod­nić swoją [...]

dzisiaj, 14:12fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pewna jew­riej­ka pod Sztok­chol­mem Wy­pełniła [...]

dzisiaj, 14:03carolyna sko­men­to­wał tek­st NIż

dzisiaj, 14:02carolyna sko­men­to­wał tek­st jesteś je­dyna w moim rodza­ju zbyt [...]

dzisiaj, 14:01carolyna do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 13:44carolyna sko­men­to­wał tek­st człowiek ma wolną [...]

dzisiaj, 11:45Przemysław_Kopciał do­dał no­wy tek­st Minął rok, gdy za­padł [...]

dzisiaj, 10:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st 30 czer­wca?

dzisiaj, 10:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st Listopad z ma­ciej­ki ut­ka­ny [...]

dzisiaj, 10:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]