Pawq. Paweł
 13 czerwca 2016 roku, godz. 3:05

Według mnie ta "nikła chwila" połączona z wspomnianą wędrówką tworzy całość obranego celu. ;)