wiedza stanowi o lęku, [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 3 opinie.

wie­dza sta­nowi o lęku, pew­ność o błędzie, po­kora o praw­dzie

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 września 2018, 19:53

szcze­re, osobiste

mo­je wycho­wanie to aku­rat dru­gi biegun, ma­ma ho­dowała ku­ry, ale nig­dy żad­nej nie ob­cięła głowy (sąsiad­ka tym się zajmowała)
dob­rze, że ,ot­worzyłeś' ro­zum na duszę
dzieki za rozmowę 

(zo­fia to mądrość)
przez większość życie kiero­wałem się rozumem
chy­ba dla­tego, że będąc dziec­kiem, rodzi­na, społeczność, społeczeństwo, kul­tu­ra, wycho­wanie wtłoczyło mi do głowy, że uczu­cie "wy­pada" tłumić
z cza­sem przes­tałem je w ogóle od­czu­wać, identyfikować
nie [...] — czytaj całość

mam pytanie
wo­lisz rozsądek czy głos ser­ca? czy uważasz, ze roz­sa­dek ma coś w so­bie jed­nak z tchórzostwa? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zofija

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 17:44yestem sko­men­to­wał tek­st mi to lo­gicznie

dzisiaj, 16:02yestem sko­men­to­wał tek­st głupia jak but z [...]

dzisiaj, 15:41sprajtka do­dał no­wy tek­st Cham ubierający myśli w [...]

dzisiaj, 15:25kirke13 sko­men­to­wał tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]

dzisiaj, 15:24kirke13 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

dzisiaj, 15:22kirke13 sko­men­to­wał tek­st Miłość Go stworzyła,miłość wyz­nacza [...]

dzisiaj, 14:50Logos sko­men­to­wał tek­st W cza­sach kiedy pat­riotów [...]

dzisiaj, 14:14fyrfle do­dał no­wy tek­st Nie po­pełnia się sa­mobójstw [...]

dzisiaj, 14:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st Będąc sy­tym, zdro­wym i [...]