wiedza stanowi o lęku, [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 3 opinie.

wie­dza sta­nowi o lęku, pew­ność o błędzie, po­kora o praw­dzie

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 września 2018, 19:53

szcze­re, osobiste

mo­je wycho­wanie to aku­rat dru­gi biegun, ma­ma ho­dowała ku­ry, ale nig­dy żad­nej nie ob­cięła głowy (sąsiad­ka tym się zajmowała)
dob­rze, że ,ot­worzyłeś' ro­zum na duszę
dzieki za rozmowę 

(zo­fia to mądrość)
przez większość życie kiero­wałem się rozumem
chy­ba dla­tego, że będąc dziec­kiem, rodzi­na, społeczność, społeczeństwo, kul­tu­ra, wycho­wanie wtłoczyło mi do głowy, że uczu­cie "wy­pada" tłumić
z cza­sem przes­tałem je w ogóle od­czu­wać, identyfikować
nie [...] — czytaj całość

mam pytanie
wo­lisz rozsądek czy głos ser­ca? czy uważasz, ze roz­sa­dek ma coś w so­bie jed­nak z tchórzostwa? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zofija

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 16:06Gaia sko­men­to­wał tek­st Między zna­kami

dzisiaj, 16:04Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 16:00Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:38Pojda do­dał no­wy tek­st Wojna

dzisiaj, 14:30truman sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:27truman sko­men­to­wał tek­st konwalia

dzisiaj, 13:10zofija do­dał no­wy tek­st dopalacze

dzisiaj, 13:10szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:08szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 12:44MyArczi sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza