Wiążemy się z tym [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 14 opinii.

Wiążemy się z tym co stanęło na 
naszej drodze, nie z tym co da­lekie.

myśl dnia z 12 czerwca 2019 roku
zebrała 5 fiszek • 29 marca 2019, 19:34

... al­bo blis­kie ;) 

tak 

Jak zawsze. 

Można tak po­wie­dzieć, ale można też, że cza­sem wys­tar­czy bar­dzo niewiele, by popłynęła wo­da i tak sa­mo mało, by stud­nia wyschła.
Muszę uciekać.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

To znaczy że dla sprag­nionych nie ma granic. 

To znaczy? 

Chcesz mi coś powiedzieć? 

Ta­ka jest naj­mniej szkod­li­wa. ;)
Często jed­nak gdzieś od­ro­binę głębiej jest wo­da, wys­tar­czy trochę wysiłku. 

Ta tak jak czer­pa­nie ze stud­ni w której nie ma wo­dy. Lu­bisz pić wodę której nie ma? 

Wszys­cy cza­sem wy­biera­my to, co naj­bliżej, z le­nis­twa.
Nie zarzu­cam, to cecha każde­go człowieka, każdy cza­sem by­wa leniwy. 

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 09:04rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Złapałam się wczo­raj w [...]

dzisiaj, 08:52Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 08:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Trzeba umieć ludzi rozumieć. https://www.youtube.com/watch?v=TbNQ1Jvj-6c

dzisiaj, 08:32Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Bez przyszłości jest trwa­nie [...]

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]