Irracja Grzegorz, Antoni.
 15 lipca 2022 roku, godz. 6:46

... no właśnie... byś dał się ubezwłasnowolnić "samozwańczym pośrednikom i interpretatorom"...

szpiek Mariusz, Belzebiusz
 14 lipca 2022 roku, godz. 22:47

Motto pewnego Kościoła ...?

Naja Ela  14 lipca 2022 roku, godz. 22:59

Może i motto, ale jest w tym wiele prawdy...

szpiek Mariusz, Belzebiusz  14 lipca 2022 roku, godz. 23:35

Wierzący powinien mieć pokorę by powiedzieć "nie wiem"

Naja Ela  14 lipca 2022 roku, godz. 23:51

Ja tę myśl inaczej zrozumiałam... Tu nie o bak pokory idzie, a o brak potrzeby głębszego zastanawiania się nad istotą sprawy. Oczywiście u podstaw tego braku znajduje się głęboka wiara. Ta zaś, nie potrzebuje jakichkolwiek dociekań .