W głowie mam drabinę [...] – Cicha09

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cicha09 — zgromadziliśmy 0 opinii.

W głowie mam dra­binę marzeń. Zdo­bywam każdy jej szcze­bel, szyb­ciej czy wol­niej. To, że jeśli "jestem blis­ko,nie oz­nacza,że bliżej",ale sta­ram się i nie przes­tanę.Jes­tem bliżej dziś a da­lej wczo­raj. A, jut­ro do­sięgnę(mam nadziejęę!) ko­lej­ne­go szczeb­la z tej pie*onej dra­biny po­rytych marzeń. Moich marzeń.


/obym codzien­nie była taką op­ty­mis­tką . oO 

myśl
zebrała 12 fiszek • 5 sierpnia 2010, 21:57
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cicha09

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 14:12fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pewna jew­riej­ka pod Sztok­chol­mem Wy­pełniła [...]

dzisiaj, 14:03carolyna sko­men­to­wał tek­st NIż

dzisiaj, 14:02carolyna sko­men­to­wał tek­st jesteś je­dyna w moim rodza­ju zbyt [...]

dzisiaj, 14:01carolyna do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 13:44carolyna sko­men­to­wał tek­st człowiek ma wolną [...]

dzisiaj, 11:45Przemysław_Kopciał do­dał no­wy tek­st Minął rok, gdy za­padł [...]

dzisiaj, 10:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st 30 czer­wca?

dzisiaj, 10:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st Listopad z ma­ciej­ki ut­ka­ny [...]

dzisiaj, 10:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 09:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłośćpo kątach , rozpędzo­na [...]