Wczorajszy pączek, słodkiego lukru [...] – M44G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest M44G — zgromadziliśmy 13 opinii.

Wczo­raj­szy pączek, słod­kiego luk­ru nie ut­rzy­ma.

Odtwórz

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 września 2017, 15:30

Tyl­ko to ci po­zos­tało. Możesz po­zaz­drościć tym którzy rzad­ko lub wca­le tu nie zaglądają. Pomyśl. 

No to się uśmiechnie. 

Oczy­wiście że nie. Spot­kałeś ta­kiego na cy­tatach ? Mądra­lo-fi­lozo­fie od sied­miu .... 

A więc za­pytuję Ciebie Bożeno wspa­niała. Jes­teś, że tak znienac­ka za­pytam, jes­teś Szczęśliwa? 

Za­pytaj czy jest szczęliwa? 

Mo­ja Sios­tra jechała War­szawą. Dob­re­go wie­czo­ru dla Wszys­tkich tu obecnych. 

O ja­kie to ro­man­tyczne.
Jak sy­ren­ka do ślubu. 

Schudł i ma mniej siły? ;)
Dobre.
Poz­dra­wiam. :)) 

... ku­si, by choć lu­kier zli­zać... przed wyrzuceniem...

;-) 

Lo­dy z pączka­mi to dob­re połączenie. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 07:09Nughal do­dał no­wy tek­st Jesteśmy to­pieni w rze­ce [...]

dzisiaj, 06:24fyrfle do­dał no­wy tek­st OŚWIĘCIM

dzisiaj, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

wczoraj, 23:08LiaMort sko­men­to­wał tek­st Życie to chwi­la, która [...]

wczoraj, 21:02.Rodia sko­men­to­wał tek­st wiele mnie uj­mu­je, więc [...]

wczoraj, 21:02szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 20:59.Rodia sko­men­to­wał tek­st pisaki

wczoraj, 20:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:37M44G sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem

wczoraj, 20:29piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ty M cza­sem