Wczorajszy pączek, słodkiego lukru [...] – M44G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest M44G — zgromadziliśmy 13 opinii.

Wczo­raj­szy pączek, słod­kiego luk­ru nie ut­rzy­ma.

Odtwórz

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 września 2017, 15:30

Tyl­ko to ci po­zos­tało. Możesz po­zaz­drościć tym którzy rzad­ko lub wca­le tu nie zaglądają. Pomyśl. 

No to się uśmiechnie. 

Oczy­wiście że nie. Spot­kałeś ta­kiego na cy­tatach ? Mądra­lo-fi­lozo­fie od sied­miu .... 

A więc za­pytuję Ciebie Bożeno wspa­niała. Jes­teś, że tak znienac­ka za­pytam, jes­teś Szczęśliwa? 

Za­pytaj czy jest szczęliwa? 

Mo­ja Sios­tra jechała War­szawą. Dob­re­go wie­czo­ru dla Wszys­tkich tu obecnych. 

O ja­kie to ro­man­tyczne.
Jak sy­ren­ka do ślubu. 

Schudł i ma mniej siły? ;)
Dobre.
Poz­dra­wiam. :)) 

... ku­si, by choć lu­kier zli­zać... przed wyrzuceniem...

;-) 

Lo­dy z pączka­mi to dob­re połączenie. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G

Użytkownicy
L M N
Aktywność

wczoraj, 23:45marka do­dał no­wy tek­st Mariusz E 

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko co po­między na­mi, [...]

wczoraj, 21:51finder do­dał no­wy tek­st niszczy nas nie świat, [...]

wczoraj, 21:49szpulka sko­men­to­wał tek­st Po to ma­my siebie, [...]

wczoraj, 21:48szpulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 21:48szpulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:07tyśkiewicz sko­men­to­wał tek­st Po to ma­my siebie, [...]

wczoraj, 21:07Menedzer5 sko­men­to­wał tek­st Najgorsze dla człowieka, wyk­lucze­nie [...]

wczoraj, 21:05Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera