Wczoraj przed snem długo [...] – iceflowers

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest iceflowers — zgromadziliśmy 2 opinie.

Wczo­raj przed snem długo o To­bie myślałam. Tak bar­dzo chciałam się do Ciebie jeszcze raz przy­tulić, posłuchać Two­jego ma­rudze­nia, które kiedyś mnie tak bar­dzo de­ner­wo­wało, pokłócić się o jakąś błahos­tkę. Byłam prze­kona­na, że to się nig­dy już nie zdarzy, jed­nak przyszedłeś do mnie we śnie, uśmie­chnąłeś tak jak zaw­sze i przytuliłeś.

Tak bar­dzo mi Ciebie bra­kuje Dziad­ku, ale wiem, że tam na górze jest Ci dob­rze i na­de mną czu­wasz.

myśl
zebrała 69 fiszek • 31 sierpnia 2010, 21:33

wspa­niałe !

mam to sa­mo co Ty.. 

Po­doba mi się... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 17:31oszi3 do­dał no­wy tek­st Świat jest ma­terial­ny, ale [...]

dzisiaj, 16:41oszi3 do­dał no­wy tek­st Bardziej niż te­go, że [...]

dzisiaj, 15:25.Rodia sko­men­to­wał tek­st padnięty z wrażenia

dzisiaj, 15:22.Rodia sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

dzisiaj, 15:18.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:54E.H. sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:23truman do­dał no­wy tek­st pociecha

dzisiaj, 11:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Publikując... pielęgnu­jesz swój ek­shi­bic­jo­nizm.  

dzisiaj, 11:47fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzydzies­te piąte