W chwili obecnej chciałabym [...] – TheSecretLady

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest TheSecretLady — zgromadziliśmy 0 opinii.

W chwi­li obec­nej chciałabym po pros­tu nie is­tnieć... Zam­knąć oczy i za­pom­nieć iż is­tnieje, że wciąż żyję... Chciałabym, jed­nak nie mogę...Mo­je oczy są zbyt za­pełnione przez­roczystą wodą. Nie mru­gam, aby nie za­topić się....W mo­jej głowie po­jawia się ty­powo cho­rob­li­wy chaos...Czuję iż za­tapiam się z każdym dniem co­raz głębiej, nie umiem pływać...Czy utonę?

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 lutego 2013, 01:53
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TheSecretLady

Użytkownicy
S T U
Aktywność

dzisiaj, 09:47Badylek sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 09:40danioł sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 09:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Owady i za­lety

dzisiaj, 09:02Badylek sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 08:51danioł sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 08:49danioł sko­men­to­wał tek­st piekło jest tam gdzie [...]

dzisiaj, 08:45Badylek sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 08:42zofija sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 08:41cyt.adela sko­men­to­wał tek­st piekło jest tam gdzie [...]