Wartość rytmiczną serc wyznacza [...] – IKON

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest IKON — zgromadziliśmy 8 opinii.

War­tość ryt­miczną serc wyz­nacza się do­tykiem ich dźwięku.

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 stycznia 2018, 13:42

Bra­wo, to przyz­woity wy­nik.
Cieszę się, że jes­teś. :)) 

kati75
o tak, pul­so­metr to dob­ra rzecz...
cho­ciaż cza­sami trze­ba pędzić za melodią
na złama­nie kar­ku ;) 
Dzięki za opi­nię! :) 

yestem
Od­nośnie lo­giki, u mnie im­pli­kac­ja ;) 
Miłego wie­czo­ru :)) 

Tak pod­po­wiada lo­gika, ale nie zaw­sze war­to słuchać pod­po­wie­dzi. ;)
Miłego po­połud­nia. :)) 

a blis­kość od­mie­rza pul­so­metr serca;)super!! 

Ad­nachielu, bra­cie... ;)) 
Maes­tro?
Rzeźbię dźwięki do gęsiej skórki jak wi­del­cem po ta­lerzu :))

M... :) 
Opi­sać nieopi­sane - piękne, ale to nie o mnie :))
Co do śniegu, da­lej go nie ma :( 
Dzięku­je!

Yes­tem...
po­noć zły jest niedob­ry ;) 
Poz­dra­wiam :))

Dzięki za od­wie­dzi­ny! :D 

Dob­ry dotyk.
Poz­dra­wiam. :)) 

Pot­ra­fisz opi­sać nieopisane!
I to za­nim spadł śnieg:)
Faj­nie, że wróciłeś i to w ja­kim stylu! 

O widzisz! :) 
I to jest MYŚL Maes­tro :))
Su­per.
Poz­dra­wiam ser­decznie :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 06:06Moon G do­dał no­wy tek­st Viva La Adic­ciones

dzisiaj, 02:02yestem sko­men­to­wał tek­st harmonia

dzisiaj, 02:01yestem sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 02:00yestem sko­men­to­wał tek­st Żegluga...  

dzisiaj, 01:52yestem sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

wczoraj, 23:25NewPerson do­dał no­wy tek­st Pozwalam so­bie Być za­dowo­loną Ze spełnionych [...]

wczoraj, 22:18zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:55oszi3 do­dał no­wy tek­st Pierwszym prze­jawem sa­moświado­mości jest [...]

wczoraj, 21:44szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:17dark smurf wy­powie­dział się w wątku Rock, Punk, Me­tal i [...]