silvershadow __
 25 września 2022 roku, godz. 10:08

... jak ten skrawek czerwonego daszku po lewej stronie pośród drzew.