Cierpliwy
 16 lipca 2021 roku, godz. 20:11

Zły dzień bez dzień dobry.