Uważamy, iż jesteśmy dorośli, [...] – cyt.adela

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest cyt.adela — zgromadziliśmy 4 opinie.

Uważamy, iż jes­teśmy do­rośli, wciąż wyz­nając, bez cienia wsty­du, wiarę w miłość, be­zin­te­resowną dob­roć i szlachet­ność dru­giego człowieka. Tym, co różni nas od dzieci wierzących w is­tnienie Święte­go Mi­kołaja, jest je­dynie kom­pro­mitujący nas ba­gaż doświad­czeń... obtłuczo­ne tyłki i opuchnięte po­wieki.

Ame­lia

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 grudnia 2018, 09:03

Krzyk umierające­go na pus­ty­ni... a Mi­kołaj zna Twój ad­res, zna ad­re­sy wszys­tkich, nieg­rzecznych dziew­czy­nek. :)
Kłopot w tym, że kiedy poszu­kuje­my Święte­go Graala, cza­sami nam... od­wa­la. :D
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Ktoś tu­taj kiedyś chy­ba na­pisał...gdy­bym przes­tała wie­rzyć w miłość, be­zin­te­resow­ność, dob­roć... to tak jak­bym przes­tała już wie­rzyć sobie. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 20:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st poznałem śla­dy twoich stóp dźwięki [...]

dzisiaj, 20:05kirke13 sko­men­to­wał tek­st Cierpienie uczy po­kory.  

dzisiaj, 20:03kirke13 sko­men­to­wał tek­st Żeby zna­leźć się w [...]

dzisiaj, 19:57danioł sko­men­to­wał tek­st wiesz

dzisiaj, 19:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ważymy ty­le sa­mo, możemy [...]

dzisiaj, 19:47AMA sko­men­to­wał tek­st nawet drze­wa za­pachem przy­pomi­nają [...]

dzisiaj, 18:40IKON sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 18:37IKON sko­men­to­wał tek­st Pomyśl dob­rze za­nim źle [...]

dzisiaj, 18:34IKON do­dał no­wy tek­st Żeby zna­leźć się w [...]

dzisiaj, 17:47IKON sko­men­to­wał tek­st Staliśmy się ludźmi, ale [...]