ust sztywnym grymasem milczysz mroźnym spojrzeniem szczypiesz szczypiesz, [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 12 opinii.

ust sztyw­nym grymasem
milczysz
mroźnym spojrzeniem
szczypiesz
szczy­piesz, ale nie czuję życia
bólem znieczulony
z nieba gwiaz­dka­mi przysypany
marznę
na zaw­sze bez ciebie

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 czerwca 2012, 23:44

IDĘ DO AN­TO­SIA WYŁOWIE PARĘ GROSZY Ze sta­wu ZAW­SZE TO JA­KAŚ ZA­BAWA JAK­BY CO
A NIE NU­DA MAR­KE­TIN­GO­WA TRADYCYJNIE 

strasznie tu­taj gorąco Ser­ce Ty mo­je..... pla­tonicznym od­dechem wspomagane...
og­rzej się w tym po­koju .ja wychodzę żeby nie było z pod­tek­stem tra­dycyj­nie i nie na temat 

Dziękuję. :) 

po­doba mi się ta mi­niatur­ka :) 

Bo urosnę jeszcze bar­dziej i po­rożem będę strącał gniaz­da słowi­kom... :P 

Twój tek­st był in­spi­racją
więc nie przy­pisuję so­bie zasług
:) 

Zgrab­nie diamen­ty szli­fujesz :) 

w gniew­nym oddaleniu
szro­nem zas­kle­pia się uśmiech
a ból objąwszy w posiadanie
smut­kiem krzep­nie i ćmi

Ale to tyl­ko dziś :) 

Nooo i top­nieję :P 

Naj­bar­dziej bo­li bez­radność, szczególnie bo­li ko­goś, kto zaw­sze so­bie ja­koś mu­si poradzić... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 18:05Maverick123 do­dał no­wy tek­st Rzeczywistość nie przes­ta­je is­tnieć, [...]

dzisiaj, 17:19Moon G do­dał no­wy tek­st ROZWIĄZANIE

dzisiaj, 17:01angellfall do­dał no­wy tek­st I nag­le spot­ka­liśmy się [...]

dzisiaj, 16:50cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:34Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 16:24cyt.adela do­dał no­wy tek­st

dzisiaj, 15:51szpulka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 15:41szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:21fyrfle do­dał no­wy tek­st Tam gdzie już jes­teś [...]

dzisiaj, 14:56Loisentaz do­dał no­wy tek­st Anonse