Usiądż w wygodnie, wyrzuć [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 70 opinii.

Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć zby­tek,
zacznij się nas­tra­jać, zgro­madź w so­bie ener­gię by ją wysłać z po­wiet­rzem wol­nym od złych myśli
Odtwórz
ale
zacznij od siebie, niedo­puszczaj, odpędzaj co od­sta­je,
bądź pełen w każdej mo­lel­ku­le,
wygładzaj ma­terię i po­myśl że jes­teś środ­kiem wrzechświata
od które­go wszys­tko się bie­rze.
Bądż mały jak pun­kt, z które­go wszys­tko co wiel­kie wzięło początek.

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 września 2018, 20:56

nie,
nie bedzie prze­ciez stal przy auto­macie, coś co sa­mo pra­cuje nie wy­maga ob­slu­gi, to jak per­pe­tum mo­bile cza­sami mu­si coś wrzu­cić i sa­mo sie kręci,
kochasz pal­la­dina bra­kuje ci go? 

Pa­ladin do Piechicino? 

kucharz zmienił narzędzia na miotłę 

W kuchni ni ma główne­go kucharza to nic nie wiedzum. 

Nie jes­teś geyem ani nie masz żony ale cię ciągnie do jed­ne­go i dru­giego.
W kuchni go­dajo że cie do we­tery­narii ciągnie. 

miołyn 3 te­ra mum chlo­poka ale zmi­nilym or­jyntac­je, jes­tym gejjym 

Nie masz żony? 

jo jes­tym ze­rym ca­le zy­cie miszkum oo ro­wach to sie dzi­wisz ze pi­nin­dze tak oojmuje? 

Do ogórkow nie mam nic ale ty nieopatznie poj­mu­jesz słowo bo­gaty*.
Majątek to coś wiecej niż pieniądz. 

ogor­ki sum zde­rowe na po­dag­re trze je mić we pogotowju 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sierjoża

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 22:23yestem sko­men­to­wał tek­st NIż

dzisiaj, 22:21yestem sko­men­to­wał tek­st Ludzi co­raz więcej, a [...]

dzisiaj, 22:19yestem sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

dzisiaj, 22:15Chestnut do­dał no­wy tek­st Różany ogród...  

dzisiaj, 22:06yestem sko­men­to­wał tek­st w swej oj­czyźnie będziesz [...]

dzisiaj, 22:00yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek ma wolną wolę, [...]

dzisiaj, 21:24Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st A z qwa­mi i [...]

dzisiaj, 21:23Fallina do­dał no­wy tek­st Zalosna sin­giel­ka porzu­cona raz, [...]

dzisiaj, 21:21Naja wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

dzisiaj, 21:19Naja wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.