Usiądż w wygodnie, wyrzuć [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 70 opinii.

Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć zby­tek,
zacznij się nas­tra­jać, zgro­madź w so­bie ener­gię by ją wysłać z po­wiet­rzem wol­nym od złych myśli
Odtwórz
ale
zacznij od siebie, niedo­puszczaj, odpędzaj co od­sta­je,
bądź pełen w każdej mo­lel­ku­le,
wygładzaj ma­terię i po­myśl że jes­teś środ­kiem wrzechświata
od które­go wszys­tko się bie­rze.
Bądż mały jak pun­kt, z które­go wszys­tko co wiel­kie wzięło początek.

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 września 2018, 22:56

nie,
nie bedzie prze­ciez stal przy auto­macie, coś co sa­mo pra­cuje nie wy­maga ob­slu­gi, to jak per­pe­tum mo­bile cza­sami mu­si coś wrzu­cić i sa­mo sie kręci,
kochasz pal­la­dina bra­kuje ci go? 

Pa­ladin do Piechicino? 

kucharz zmienił narzędzia na miotłę 

W kuchni ni ma główne­go kucharza to nic nie wiedzum. 

Nie jes­teś geyem ani nie masz żony ale cię ciągnie do jed­ne­go i dru­giego.
W kuchni go­dajo że cie do we­tery­narii ciągnie. 

miołyn 3 te­ra mum chlo­poka ale zmi­nilym or­jyntac­je, jes­tym gejjym 

Nie masz żony? 

jo jes­tym ze­rym ca­le zy­cie miszkum oo ro­wach to sie dzi­wisz ze pi­nin­dze tak oojmuje? 

Do ogórkow nie mam nic ale ty nieopatznie poj­mu­jesz słowo bo­gaty*.
Majątek to coś wiecej niż pieniądz. 

ogor­ki sum zde­rowe na po­dag­re trze je mić we pogotowju 

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Intymność pi­sarza bar­dzo czes­to [...]

dzisiaj, 00:30silvershadow sko­men­to­wał tek­st podziałów nie tworzą od­mien­ne [...]

dzisiaj, 00:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

dzisiaj, 00:16Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Człowiek, który za bar­dzo [...]