upleciona z uczuć prawości i [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 11 opinii.

up­le­ciona z uczuć
pra­wości i siły charakteru
oz­do­biona skromnością

a głup­cy w błonie szpe­rają

myśl
zebrała 10 fiszek • 13 stycznia 2019, 16:36

Co za cza­sy?... Kradzież zuchwała,
a ok­radziony krzyczy: - chwała! :D
Dzięki. :)) 

Nap­rawdę dob­re - krad­ne do zeszy­tu :-) 

Nie let­nia, tyl­ko ciepła i mok­ra, jak to CiepłaWo­da... te­raz nie będę mógł zasnąć. :P:D
Dob­rej noc­ki. :)) 

No Taaa. Nielet­nia jes­tem ale nie aż tak bardzo.. 

In­te­resują mnie ko­biety, dziewi­ce są moc­no nielet­nie. :P
Viola, chcesz po­wie­dzieć, że...? :)) 

co za cza­sy, że na­wet już Smo­ka dziewi­ce nie interesują! 

Myślisz, że ONE prze­noszą ASF? :P
No tak... za pra­wiczka tyl­ko 300, bo to za małe bar­barzyństwo...
Ob­serwując po­sunięcia na szachow­ni­cy można stwier­dzić, po której stro­nie bar­dziej wi­doczne są ob­ja­wy gorączki, a wte­dy na­suwa się wniosek, gdzie po­winien być do­kony­wany od­strzał. ;)
Miłego po­połud­nia. :)) 

Se­zon na dziewice?:)
A myślałam już, że tyl­ko dzi­ki są na wymarciu!:)
Miłego! 

Ma­lusia,
miło Cię widzieć. To­bie też wszys­tkiego naj­lep­sze­go i dorzu­cam od­ro­binkę po­zytyw­ne­go sza­leństwa. :))

Ka­ti,
cieszę się, że Cię od­ro­binkę zamyśliłem.
Dziękuję.
Miłego pra­wiewie­czo­ru. :)) 

two­je myśli jak zaw­sze dają do zas­ta­nowienia się nad is­totny­mi spra­wami ..poz­drówka ser­deczne Smoku;-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 00:47yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi, jak [...]

dzisiaj, 00:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:43yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 00:29yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 00:16yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Islam re­ligia po­koju

wczoraj, 23:07sprajtka sko­men­to­wał tek­st aby po­zos­tać sobą mu­sisz [...]

wczoraj, 21:34Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz w coś [...]

wczoraj, 21:30Cropka sko­men­to­wał tek­st Prawda ja­wi się, gdy [...]