upić rzekę i wejść [...] – Pieschopata

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Pieschopata — zgromadziliśmy 8 opinii.

upić rzekę i wejść w nią jeszcze raz

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 maja 2019, 22:46

może

jeśli ta­ki wa­runek to jak się to ma do myśli?
upić czas? 

może rze­ki dopływ
może stru­myk, nie wiem

"rze­ka jest w każdym z nas", pod wa­run­kiem, że rzeką jest czas 

rze­ka jest w każdym z nas
w po­godę czysta
po deszczu jak ściek

a two­jego ko­men­tarza nie do­tykam to two­ja rzeka 

Two­ja wo­la, Pani 

a jak­byś wo­lał? :) 

ko­men­tu­jesz tek­st auto­ra, czy moją opinię? 

za pier­wszym ra­zem bez serca
za dru­gim bez jaj 

cześć admin

jeśli mylę się, przepraszam 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 16:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 16:56Niusza do­dał no­wy tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 16:48marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Prawda zaw­sze pat­rzy pros­to [...]

dzisiaj, 16:38PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Mój tem­pe­rament jest tak [...]

dzisiaj, 16:36PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Opluwanie bliźniego, to tak [...]

dzisiaj, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

dzisiaj, 16:27PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Potrzeba cza­sem skom­pli­kowa­nych słów, [...]

dzisiaj, 16:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

dzisiaj, 16:17PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Świat drży na myśl [...]

dzisiaj, 16:05klorynda do­dał no­wy tek­st Miła Zo­sieńka dziś ra­no [...]