7 lutego 2020 roku, godz. 13:20  4,0°C

Ukaż mi swą duszę, abym dożył życia.

AdamP56
 12 lutego 2020 roku, godz. 16:50

Ukaż mi swe serce, by dobro czyniły moje ręce