AdamP56
 12 lutego 2020 roku, godz. 16:50

Ukaż mi swe serce, by dobro czyniły moje ręce