Ubogie słowa nie odzieją [...] – Nadziana

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Nadziana — zgromadziliśmy 7 opinii.

Ubo­gie słowa nie odzieją zda­nia w złotą myśl

myśl
zebrała 128 fiszek • 9 września 2010, 00:29

Myśl kla­sa, za­bieram do siebie :) 

Dokład­nie :) 

:) bo­lik, Two­ja oso­bis­ta :) Cieka­we, jak in­ter­pre­tujesz "ubo­gie słowa". pozdr! 

Myśl dnia 

Poz­dra­wiam Ge­rar­dzie :) 

Rewelka... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]