Tylko tych ludzi nigdy [...] – insideout

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest insideout — zgromadziliśmy 3 opinie.

Tyl­ko tych ludzi nig­dy nie będzie ob­chodziło co czu­jesz, którzy boją się na­wet naj­de­likat­niej­szej aluz­ji, że to od nich w twoim życiu coś śmier­dzi padliną.
A już naj­mniej zain­te­resu­je ich to, czy mówisz o rozkłądających się marze­niach, wy­pat­roszo­nym ser­cu czy też, ce­lowo wys­ta­wionej do wiat­ru pus­tych słów nadziei.

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 października 2012, 00:14

Jeśli tak, to gorzko-grej­pfru­towa przes­tro­ga, ale ro­zumiem. :) 

To raczej przes­tro­ga, by go­ryczy właśnie uniknąć... i nie mie­rzyć każde­go czlo­wieka, długością swoich blizn...

:) 

Smut­ne... skąd ty­le goryczy?
Są ludzie ego­cen­tryczni, sa­molub­ni, którzy myślą tyl­ko o so­bie, nie dbają o to, czy in­ni z ich po­wodu cier­pią, giną... niestety...
Poz­dra­wiam. :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

dzisiaj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

dzisiaj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

dzisiaj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

dzisiaj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

dzisiaj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]