Tylko przy Tobie nie [...] – ~cygus^^

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ~cygus^^ — zgromadziliśmy 4 opinie.

Tyl­ko przy To­bie nie jes­tem ro­botem.

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 października 2017, 12:00

urze­ka, zwłaszcza w duecie z awatarem 

Dobre.
Często sta­jemy się bez­myślny­mi ro­bota­mi i tyl­ko Ktoś może nas z te­go snu obudzić. :)
Poz­dra­wiam. :)) 

może 

Ro­bot cy­wili­zacyj­ny sys­te­mu glo­bali­zac­ji? A nie jes­teście aby parą ro­botów, która będąc ra­zem czu­je się jak człowiek? Może wszys­cy jes­teśmy ge­nial­nie stworzo­nymi maszy­nami, or­ga­niczny­mi androidami? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
B C D
Aktywność

wczoraj, 22:55yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Oddasz ser­ce za blis­kośći [...]

wczoraj, 22:48yestem sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]

wczoraj, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Każdy lew zbyt długo [...]

wczoraj, 22:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zmienisz co­kol­wiek w so­bie, [...]

wczoraj, 22:42yestem sko­men­to­wał tek­st Nie bój się być [...]

wczoraj, 22:39yestem sko­men­to­wał tek­st myśl o trud­nym ty­tule

wczoraj, 22:26yestem sko­men­to­wał tek­st To że ci nie [...]

wczoraj, 22:25yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:00cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Pod drze­wem życia