Tylko przy Tobie nie [...] – ~cygus^^

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ~cygus^^ — zgromadziliśmy 4 opinie.

Tyl­ko przy To­bie nie jes­tem ro­botem.

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 października 2017, 12:00

urze­ka, zwłaszcza w duecie z awatarem 

Dobre.
Często sta­jemy się bez­myślny­mi ro­bota­mi i tyl­ko Ktoś może nas z te­go snu obudzić. :)
Poz­dra­wiam. :)) 

może 

Ro­bot cy­wili­zacyj­ny sys­te­mu glo­bali­zac­ji? A nie jes­teście aby parą ro­botów, która będąc ra­zem czu­je się jak człowiek? Może wszys­cy jes­teśmy ge­nial­nie stworzo­nymi maszy­nami, or­ga­niczny­mi androidami? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 07:36onejka sko­men­to­wał tek­st W te­macie śmier­ci (życia)

dzisiaj, 07:29onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 06:25danioł sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 06:21danioł sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 04:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 04:07yestem sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 01:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Realny

wczoraj, 23:31Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Ośmiel się marzyć i [...]

wczoraj, 22:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]