Tyle w Nas prawdy, [...] – IKON

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest IKON — zgromadziliśmy 5 opinii.

Ty­le w Nas praw­dy, ile nadziei na prze­bacze­nie.

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 stycznia 2018, 08:42

Dzięki za obec­ność i kil­ka słów :))
Miłego dnia życzę! 

Dob­re ... 

... i ty­le sa­mo wolności.
Dob­ry tekst.
Poz­dra­wiam. :)) 

Człowiek jest ułom­ny i niedos­ko­nały, a nadzieja na prze­bacze­nie po­kazu­je ile w Nas wiary, by uz­nać za prawdę to co Bóg ob­ja­wił... Tak mi się sko­jarzyło - kom­bi­nac­ji wiele ;))

Dzięki za od­wie­dzi­ny! Miłej nie­dzieli Ka­ti :)) 

prze­baczyć nie jest trud­no,trud­niej jest za­pom­nieć i właśnie wte­dy uka­zuje sie cała praw­da o nas a nadzieja zaw­sze jest .lu­bię ta­kie myśli poz­dra­wiam Sebastianie;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kati75

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 09:56danioł sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 09:55Badylek sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 09:51Badylek sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 09:47Badylek sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 09:40danioł sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 09:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Owady i za­lety

dzisiaj, 09:02Badylek sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 08:51danioł sko­men­to­wał tek­st Jeżeli kochasz tyl­ko tych, [...]

dzisiaj, 08:49danioł sko­men­to­wał tek­st piekło jest tam gdzie [...]