ty­le wiemy, co nic, ty­le [...] – onejka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest onejka — zgromadziliśmy 8 opinii.

ty­le wiemy, co nic,
ty­le wie­rzy­my, ile możemy udźwignąć . 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 stycznia 2019, 09:14

praw­dzi­wa wiara za­wiera w so­bie zwątpienie
jeśli go tam brak­nie sta­je się zwykłą od­po­wie­dzią na py­tanie, które boisz się so­bie zadać 

Da­niel - "Sztuką jest mieć ta­ka wiarę, która nie cze­ka na cud", więc...masz rację, że nadzieja nie wypływa z wiary, kto wie­rzy, w nadziei na nag­rodę błądzi...choć czymże jest powątpiewa­nie ? jak nie skład­ni­kiem nadziei ? 

Dziękuję Wam za opi­nie :) 

coś w tym jest ;-)pozdrówka 

Mniemam, że Da­niel to tak rzu­cił... w dob­rej wie­rze. :)
Człowiek, który nie ma dy­lematów zgu­bił wiarę, nadzieję i miłość... 

praw­dzi­wa wiara nie jest kwes­tią nadzieji, a w pew­ność powątpiewania 

Wiara czy­ni cu­da... na świecie
Onej­ka... na cy­tatach w in­terne­cie
Poz­dra­wiam :)) 

Niezła z nas wiara;) 

Dob­rze wy­ważone, słuszną miarą;) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

wczoraj, 23:20cyt.adela do­dał no­wy tek­st lepszanoc

wczoraj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

wczoraj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

wczoraj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

wczoraj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

wczoraj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

wczoraj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

wczoraj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

wczoraj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]