6 grudnia 2016 roku, godz. 15:10  2,3°C

Tyle dziewczyn da się streścić, jako piękny film bez dźwięku.

MyArczi Artur
 6 grudnia 2016 roku, godz. 17:11

Tyle osób da się streścić, jako osoby bezkompromisowo plagiatujące artystów.